سبد خرید

کاربر گرامی، فروشگاه جهت تغییرات در ساختار برنامه نویسی، موقتا قطع میباشد
0
شماره های تماس 021-77128524-77126247-77143730

  • آدنین

  • قیمت : ریال
  • این یک ماده زیست مولکول مهمی بوده، که نه تنها در اسیدهای نوکلئوتید بلکه در بسیاری از فرآیندهای سلولی دیگر نیز با جفت کردن خودش با زیست مولکولهای دیگر نقش دارد. آدنین اکثرا به عنوان سلولهای سازنده مورد نیاز جهت سنتز مولکولهای DNA و هم چنین RNA عمل می کنند.

  یک زیست شیمیدان بنام ژوان اورو، در سال ۱۹۸۶ مدال اوپارین را به خاطر تولید پیش زیستی آدنین از محلول آبی سیانید هیدروژن دریافت کرد. این یک ماده زیست مولکول مهمی بوده، که نه تنها در اسیدهای نوکلئوتید بلکه در بسیاری از فرآیندهای سلولی دیگر نیز با جفت کردن خودش با زیست مولکولهای دیگر نقش دارد. آدنین اکثرا به عنوان سلولهای سازنده مورد نیاز جهت سنتز مولکولهای DNA و هم چنین RNA عمل می کنند.

  آدنین به عنوان یک نوکلئو باز پورین ترکیب بی رنگ دارای ساختار هتروسیکلیک با حلقه ی ایمیدازول متصل به حلقهی پیریمیدین است. آدنین با مولکول قند پنتوز جفت می شود و پیوند برقرار می کند تا نوکلئوزید و آدنوزین را تشکیل دهد. قند پنتوز در مولکول RNA ریبوز است و در مولکول DNA ریبوز بدون اکسیژن و یا دیاکسی ریبوز است. فرم نوکلئوزید این مولکول برای عملکرد مناسب و درست فرآیندهای سلولی، با انواعی از زیست مولکولها فعل و انفعال برقرار می کند.

  نقش و وظیفه آدنین در سیستمهای بیولوژیکی
  آدنین با کمک دو پیوند هیدروژنی که با تیمین و اوراسیل برقرار می کند به پایداری ساختار اسید نوکلئوتید کمک می کند. آدنین در گذشته جز گروههای کمپلکس ویتامین ب به حساب می آمد اما امروزه با شناخت بهتر آدنین آن را ویتامین حقیقی به حساب نمی آورند. اما جفتهایی با ویتامینهای دیگر مثل نیاسین و اسید فولیک تشکیل می دهد تا کمک فاکتورها و کمک آنزیمهایی را شکل دهد که مسیر متابولیسم را منظم کنند. آدنین مولکول اجرایی اصلی و سادهای است که وقتی با گروههای اجرایی دیگر جفت می شود مولکولهای پیچیدهای نظیر آدنوزین و شکلهای فسفات آن را به دست می دهد که در فرآیندهای سلولی مختلف شرکت می کنند.

  سنتز شیمیایی آدنین
  آدنین به مقدار قابل توجهی با حرارت دادن به محلول هیدروژن سیانید در محلول آبی آمونیاک طی یک یا چند روز در دمای ملایم سنتز می شود. پلیمر نامحلول سیاه رنگ هیدروژن سیانید به وسیله ی سانتریفیوژ جدا می شود و آدنین از طریق روشهای کروماتوگرافی بدست می آید. ترکیب اصلی بدست آمده که جاذب فرابنفش نیز می باشد را می توان به هشت طریق مختلف شناسایی کرد که از میان آنها می توان به طیف سنجی فرابنفش، نقطه ی ذوب و همچنین روش مخصوصی که گرلاچ و دورینگ استفاده کردند نام برد .

  به دلیل اینکه آدنین یکی از مهمترین کمک آنزیم ها می باشد و نقش اساسی در ساختمان DNA دارد و از آنجایی که هیدروژن سیانید، آمونیاک و آب از ترکیبات معمول و طبیعی می باشند این روش به عنوان یکی از روشهای مهم شناخته می شود.

   

  حاصل جمع را بنویسید :
  +

  • بازدید این صفحه : ۴۹۳۰
   تاریخ نشر : 15 دی 1398

  کالاهای مشابه