سبد خرید

کاربر گرامی، فروشگاه جهت تغییرات در ساختار برنامه نویسی، موقتا قطع میباشد
0
شماره های تماس 021-77128524-77126247-77126942

  • آسپارتام (Aspartame)

  • قیمت : ریال
  • APM اسمی است برای يك ماده شيرين كننده كه فاقد هر نوع ساكاريد می باشد.

  آسپارتيل- فنيل آلانين– 1- متيل استر نام آن می باشد. متيل استر دی پپتيد آمينو اسيد آسپارتيك اسيد و فنيل‌آلانين می باشد. اين ماده شيرين كننده بازاريابی شده است زيرا تعدادی علامت تجاری شامل اين كه اين ماده همتای قند طبيعی است برای آن نهاده شده است. تقريباً 6000 نفر ازاين ماده در نوشابه‌ها و آشاميدنی های خود روزانه استفاده می كنند.

  اين ماده معمولاً در نوشابه‌های رژيمی استفاده می شود و اغلب به عنوان چاشنی هم مصرف می شود . اين ماده به صورت قرص جويدنی و نوعی ژل هم به فروش می رسد. البته آسپارتام هميشه يك ماده مناسب نيست، آن در موقع پخته شدن و حرارت ديدن می شكند و شيرينی اش كم خواهد شد.

  در اتحاديه اروپا به آن ريز شماره‌ای از كد E به عنوان E951 گفته می شود . آسپارتام در واقع جايگزين شكر برای مردمی است كه با بيماری های قندی سروكار دارند . آسپارتام ميتل‌ استر دی پپتيد آمينواسيد طبيعی L – آسپارتيك اسيد و L– فنيل آلانين می باشد . در شرايط اسيدی يا قليايی قوی آسپارتام ابتدا از متانول توسط هيدروليز حاصل می شود. در مرحله بعد پپتيد به قسمت هيدروليز شده می چسبد د ر نتيجه يك آمينواسيد آزاد داريم كه ملكولی غير قطبی است .آسپارتام يك شيرين كننده جذاب است براي آن كه 180 بار حداقل از شكر شيرين‌تر می باشد و در ضمن انرژي زايی و كالری به آن صورت ندارد. آسپارتام در هر گرم از خود 4 كيلوكالری معادل 17 كيلوژول انرژی دارد. از نظر كمی آسپارتام برای اينكه شيرينی دلخواه را ايجاد كند به مقدار بسياری كمی به ماده مورد نظر اضافه می شود . طعم و ذائقه آسپارتام دقیقا مانند طعم و ذائقه شكر نيست. شيرينی آسپارتام تدريجی آغاز می شود و يك مدت بلندتر از شكر باقی می ماند. در برخي مصرف كننده‌ها آسپارتام حتی جذب بدن هم نمی شود. معمولاً مخلوطی از آسپارتام با آسه سولفام پتاسيم را وارد فرمول می كنند به طوری كه آسه سولفام پتاسيم كه از نظر طعم به شكر بيشتر شبيه است به آن بچسبد و اثر تشديد كنندگی روی طعم محصول بگذارد. مانند بسياری ديگر از خواص آسپارتام می تواند به آمينو اسيدهای تشکیل دهنده‌اش و ساير موارد تفكيك شود در درجه حرارت‌های خاص و pH پايين .استفاده از آسپارتام برای پختن به عنوان يك ماده شيرين كننده زياد هم مطلوب نمی باشد. مقاومت آسپارتام زير گرمايی كه بتواند به مقداری بتواند چربی ها را پوشش دهد يا در مالتودكسترين بهتر می شود. مقاومت آن نسبت به حل شدن به طور واضح بستگی به pH حلال دارد. در درجه حرارت اتاق و pH برابر 3/4 نيمه عمر آسپارتام در حدود 300 روز می باشد. در pH برابر 7 نيمه عمر آسپارتام فقط چند روز است. بيشتر نوشيدنی های غيرالكلی pH بين 3 تا 5 دارند و استفاده از آسپارتام در آن‌ها معقول است. در ساير محصولات ممكن است عمر مفيد آسپارتام بالاتر باشد مثلاً در شربت‌ها يا نوشابه‌های گازدار كف كننده. برخی اوقات ثبات ماده شيرين كننده بالاتر از آسپارتام است مثل ساكارين. 

  در محصولاتی مانند پودر نوشابه قسمت آمينی در آسپارتام می تواند به طرف پايين برود و يك واكنش ميلارد با گروه آلدئيدی برقرار سازد كه در بوی تركيب مؤثر است. ضرر بعدی اين عمل تغيير طعم و مزه می باشد.

   

  حاصل جمع را بنویسید :
  +

  • بازدید این صفحه : ۷۹
   تاریخ نشر : 13 آذر 1398