سبد خرید

کاربر گرامی، فروشگاه جهت تغییرات در ساختار برنامه نویسی، موقتا قطع میباشد
0
شماره های تماس 021-77128524-77126247-77143730

  • هیدرو سولفیت سدیم ( Sodium Hydrosulfite )

  • قیمت : ریال
  • سدیم هیدروسولفیت یکی ازمهمترین مواد شیمیایی درصنایع رنگرزی و چاپ می باشد.

  آنالیز هیدروسولفیت سدیم

  1- پودر به رنگ سفید

  2-  دارای بوی ضعیف سولفور،

  3-  دارای خطر آتش سوزی،

  4-  محلول در آب و نامحلول در الکل،

  5- در 55 درجه سلسیوس ذوب میشود،

  6-  به عنوان واسطه شیمیائی و کاتالیزگر و در فلوتاسیون کانه به کار می رود. نام دیگر آن سدیم دی تیونیت است

   سدیم هیدروسولفیت یکی ازمهمترین مواد شیمیایی درصنایع رنگرزی و چاپ می باشد. سدیم هیدروسولفیت را می توان کاهنده بسیارقوی بشمارآورد که بربسیاری ازرنگینه ها مخصوصاَ رنگ های خمره ای موثر است وآنها را به شکل انحلال پذیر می کاهد. ازاین کاهنده در جدا کردن برخی رنگینه ها از پارچه و صابونها استفاده می شود. یکی ازمشکلات عمده این ترکیب عدم پایداری آن بود ولی بعدها این مشکل برطرف شده وا مکان ذخیره کردن این ترکیب به وجود آمده. درصنعت رنگرزی به این ماده هیدرو می گویند. درصنعت خمیر چوب و کاغذ درحال حاضربه جای روی از سدیم هیدروسولفیت استفاده می کنند تا مقررات مربوط به عدم استفاده از روی را رعایت کرده باشند. درصنایع مرتبط با خاک برای جدا کردن رنگ قرمزآهنی از خاک درساخت کاغذ برقی و چینی ازهیدرو استفاده می کنند . ازاین ترکیب به مقدارزیاد دررنگرزی پارچه جین با رنگ نیل استفاده می شود.

   از دو طریق برای تولید این ماده استفاده می شود.

  درروش نخست: گرد روی، سدیم بی سولفیت را دردمای اتاق می کاهد

   2NaHSO3 + H2SO3+ Zn  → ZnSO3 + Na2S2O4 +2H2O

  محصول واکنش با شیرآهک عمل می شوند تا هر مقدار اسید آزاد خنثی شود، ازاین طریق انحلال پذیری ZnSO3 کاهش یافته و با کاغذ صافی جدا می شود. برای جدا نمودن Na2S2O4.2H2O هم ازسدیم کلرید استفاده می گردد. بعد از جدا شدن با الکل، آبگیری و خشک می شود. بلورهای این ماده فقط درحالت خشک پایدارند.

  درفرآیند دوم :  تعلیقی آبی ازگرد روی درفرمالدهید با گوگرد دیوکسید در80 درجه سلسیوس وارد عمل می شود. درمجاورت نمک قلیا دوبارواکنش تجزیه اتفاق می افتد ونمک سدیم به دست می آید. محصول خالص نیزازطریق تبخیردرخلا حاصل می شود. طریق دیگرکاهش محلول سدیم سولفیت با ملغمه سدیم [ که درتهیه کلربا استفاده ازپیل جیوه ای درpH کنترل شده درحد 5 الی 7 تشکیل می شود ] است. ازسدیم فرمات که به عنوان محصول جانبی که درساخت پنتااریتریتول تشکیل می شود، می توان سدیم هیدروسولفیت تهیه نمود.

  برای این کارسدیم فرمات دریک محلول الکلی قلیایی با گوگرد دیوکسید وارد واکنش می شود:

  HCOONa + 2SO2 + NaOH →Na2S2O4 + CO2 + H2O

   

  حاصل جمع را بنویسید :
  +

  • بازدید این صفحه : ۳۹۴۵
   تاریخ نشر : 14 آبان 1398

  کالاهای مشابه